vrijdag, maart 29, 2019
Twitter Zwart Volwassenen Eu Puma Natural 44 Warm Sneakers Roma Uniseks 8SqfwY LinkedIn
Voor Kinderen Parajumpers Kinderen Voor Parajumpers Kinderen Parajumpers Voor Parajumpers
Parajumpers Voor Kinderen Parajumpers Kinderen Parajumpers Kinderen Voor Parajumpers Voor
be Nieuwe 2019 Beslist Jassen Kopen Donzen Collectie q6FtUpww

In belastingzaken kan een vergoeding voor de kosten van beroepsmatige rechtsbijstand worden verleend. In het Besluit proceskosten bestuursrecht is de regeling van de proceskostenvergoeding uitgewerkt. Daarin staat dat samenhangende zaken als één zaak worden beschouwd. Samenhangende zaken zijn zaken die door het bestuursorgaan of de rechter vrijwel gelijktijdig zijn behandeld, waarin rechtsbijstand is verleend door dezelfde persoon, terwijl zijn werkzaamheden in deze zaken nagenoeg identiek zijn. De gedachte achter deze regeling is het voorkomen dat een onredelijk hoge vergoeding wordt gegeven voor de werkzaamheden van de rechtsbijstandverlener in dergelijke zaken.

In iedere fase van de procedure – bezwaar, beroep, hoger beroep en cassatie – wordt afzonderlijk gekeken of sprake is van samenhangende zaken. Ook wanneer in een van de zaken, eventueel in een eerdere fase, een aanvullend geschilpunt aan de orde is, kunnen zaken als samenhangend worden aangemerkt. Bepalend daarvoor is dat de werkzaamheden van de rechtsbijstandverlener in de andere zaken nagenoeg identiek moeten zijn aan de werkzaamheden die hij voor het gemeenschappelijke punt van geschil heeft verricht in de zaak met het aanvullende geschilpunt. De beoordeling of de verrichte werkzaamheden nagenoeg identiek zijn, is beperkt tot de proceshandelingen zoals die in een bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht zijn opgesomd.

Parajumpers Voor Voor Parajumpers Kinderen Voor Kinderen Kinderen Parajumpers Parajumpers
Kinderen Parajumpers Kinderen Voor Parajumpers Parajumpers Voor Parajumpers Kinderen Voor
Kinderen Parajumpers Parajumpers Kinderen Voor Voor Parajumpers Kinderen Parajumpers Voor